Politica de Confidentialitate

Pentru a iti oferi o experienta de navigare personalizata, folosim cookies.

Pentru mai multe informatii te rugam sa citesti Politica de confidentialitate.

telefon mediapress
Publicitate Ziare Nationale Publicitate Ziare Locale / Regionale Anunturi U.E. Modalitati de plata Anunturi Online Politica Confidentialitate Contact
Anunturi in ziare nationale
Publicati Citatii in ziarul Adevarul
Anunturi Adunari Generale ziare nationale si locale
Cursuri tenis - Grupe copii cu antrenor licentiat
Birou de mediere informare obligatorie - Sector 4, Unirii, Tineretului

Anunturi Anunt de Mediu

Anunturi Vanzari, Cumparari, Inchirieri, Schimburi

Anunturi online va garanteaza vizibilitate crescuta in fata unui numar mare de vizitatori zilnici.
Publica acum   un anunt pe 33 situri!

Anunt public privind: decizia etapei de incadrare.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2021
Anunt public privind: decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA, titular al proiectului: "Lucrari de abandonare aferente sondei 4311- Videle Vest", anunta:publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre:APM.Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei 4311- Videle Vest", propus a fi amplasat in:extravilanul orasului Videle, jud.Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun.Alexandria, str. Dunarii, nr.1, jud.Teleorman de luni pana joi intre orele:8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de:10.zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM.Teleorman.

Anunt public. S.C. LUSA CENTER S.R.L.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2021
Anunt public. S.C. LUSA CENTER S.R.L. titular al "PUZ- zona rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii", propus a fi amplasat in extravilan comuna Sacalaz, CF. nr. 408985, CF. nr. 408779,
CF. nr. 410132, jud.Timis, aduc la cunostinta publicului ca decizia etapei de incadrare din procedura de reglementare conform H.G. nr. 1076/2004, este cea de adoptare a planului fara aviz de mediu. Propunerile de reconsiderare a deciziei se vor transmite in scris, in termen de 10 zile calendaristice, la sediul A.P.M. Timis,
B-dul.Liviu Rebreanu nr. 18-18A, Timisoara.

Anunt public. OMV PETROM S.A.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2021
OMV PETROM S.A.,titular al proiectului "Rerutare conducta de gaze compresoare Moinesti-Depozit Albotesti (tronsonul 2 si tronsonul 3)" propus a se realiza in intravilanul si extravilanul orasului Moinesti, judetul Bacau, anunta publicul interest asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau din Str. Oituz, nr 23, Cod 600266 in zilele de luni pana joi, intre orele 8 - 16 si vineri intre orele 8 - 14, precum si la urmatoarea adresa de internet:www.apmbc.anpm.ro. Publicul interest poate inainta comentarii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protectia Mediului Bacau.

Anunt de intentie privind elaborarea planului urbanistic de detaliu P.U.D.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2021
Anunt de intentie privind elaborarea planului urbanistic de detaliu P.U.D. pentru construire "Imobil locuinte colective cu RHpropus=P+ 4E+ 5E retras", str. Matei Basarab, nr. 64B, Sector 3, Bucuresti. ES IMOB SCHINDEL S.R.L. aduce la cunostinta publicului interesat initierea Planului Urbanistic de Detaliu " Imobil locuinte colective cu RH propus= P+ 4E+5Eretras", str. Matei Basarab, nr. 64B, Sector 3, Bucuresti. Documentatia tehnica poate fi consultata la adresa: Primaria Sector 3, din str. Calea Dudesti nr. 191, -Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, telefon: 0213180323 sau pe site-ul Primariei http://www.primarie3.ro. Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri privind intentia de elaborare a P.U.D. Termenul de formulare al propunerilor, sugestiilor si opiniilor cu valoare de recomandare cu privire la P.U.D.-urile puse in dezbatere este de 15 zile de la data primei publicari online.

Anun Public- ANPM. ALEXIM GLOBAL SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2021
ALEXIM GLOBAL SRL CUI 15619847, cu sediul in Bucuresti, str. Theodor Pallady nr. 46D, sector 3, titular al activitatii 4677- Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii nr. 1, intre orele 09:00- 12:00 de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul APM Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

Anunt public privind: decizia etapei de incadrare.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2021
Anunt public privind: decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA, titular al proiectului: "Lucrari de abandonare aferente sondei 4311- Videle Vest", anunta:publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre:APM.Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei 4311- Videle Vest", propus a fi amplasat in:extravilanul orasului Videle, jud.Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun.Alexandria, str. Dunarii, nr.1, jud.Teleorman de luni pana joi intre orele:8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de:10.zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM.Teleorman.

Anunt public privind: decizia etapei de incadrare.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2021
Anunt public privind: decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA, titular al proiectului: "Lucrari de abandonare aferente sondei 4311- Videle Vest", anunta:publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre:APM.Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei 4311- Videle Vest", propus a fi amplasat in:extravilanul orasului Videle, jud.Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun.Alexandria, str. Dunarii, nr.1, jud.Teleorman de luni pana joi intre orele:8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de:10.zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM.Teleorman.

Anunt public privind: decizia etapei de incadrare.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 11 Jun 2021
Anunt public privind: decizia etapei de incadrare. OMV PETROM SA, titular al proiectului: "Lucrari de abandonare aferente sondei 4311- Videle Vest", anunta:publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre:APM.Teleorman, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: "Lucrari de abandonare aferente sondei 4311- Videle Vest", propus a fi amplasat in:extravilanul orasului Videle, jud.Teleorman. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Teleorman, din mun.Alexandria, str. Dunarii, nr.1, jud.Teleorman de luni pana joi intre orele:8.00-16.30 si vineri intre orele 8.00- 14.00, precum si la urmatoarea adresa de internet:http://apmtr.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/ observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de:10.zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a APM.Teleorman.

Anunt public procedura de autorizare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2021
STRATEGIC ADVISORS SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "CONSTRUIRE STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI SI REALIZARE ACCES LA DRUMUL NATIONAL (DN7)", propus a fi amplasat in jud.Ilfov, oras Buftea, sos. Bucuresti- Pitesti (DN7), km.16, Tarla-105, Parcela- 420. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Aleea Lacul Morii nr.1, Bucuresti, sect.6 si la adresa solicitantului STRATEGIC ADVISORS SRL, Mun.Bucuresti, str.Washington nr. 40-42, sect.1, inzilele de Luni-Vineri, intre orele 8.00- 14.30 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului A.P.M. Ilfov.

ANUNT PUBLIC AVIZ DE MEDIU

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2021
ANUNT PUBLIC AVIZ DE MEDIU PENTRU PLAN AMENAJAMENT S.C. NITOI SILVA AMENAJARI S.R.L, cu sediul social in Brasov, str.Crisan, nr.7A, bl.2, ap.17, anunta elaborarea primei versiuni a planului pentru "AMENAJAMENT SILVIC al fondului forestier proprietate privata apartinand Asociatiei Composesorat "Carpenul" Libotin-U.P. XVII Composesorat Libotin", pe raza UAT Cupseni, din jud.Maramures si declansarea etapei de incadrare pentru obtinerea avizului de mediu. Consultarea primei versiuni a planului/programului se poate realiza la sediul A.P.M.Maramures, Str.Iza, nr.1A, localitatea Baia Mare, de luni pana joi intre orele
8-16:30 si vineri intre orele 8-14. Comentariile si sugestiile se vor transmite in scris la sediul A.P.M.Maramures in termen de 18 zile calendaristice de la data primului anunt si de 15 zile calendaristice pentru al doilea anunt.

ANUNT PUBLIC in conformitate cu O.U.G 195/ 2005

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2021
In conformitate cu O.U.G 195/ 2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/2007, Societatea INNO CONSTRUCTION SRL, cu sediul social in Com. Feleacu, sat. Gheorgheni, nr. 530, jud. Cluj, CUI: 31027898, anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii Autorizatiei de mediu pentru obiectivul "PENSIUNE TURISTICA CU RESTAURANT", amplasata in Com. Feleacu, sat. Gheorgheni, nr. 530, jud. Cluj. Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni-vineri intre orele 9.00 -14.00 si vineri intre orele 9.00-12.00.

Anunt ANPM, n conformitate cu O.U.G 195/2005

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2021
In conformitate cu O.U.G 195/ 2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea 265/ 2006, cu modificarile si completarile ulterioare si Ord. 1798/ 2007, Societatea PATAPROD SRL, cu sediul social in Com. Apahida, sat Pata, fn, jud. Cluj, CUI: 13814469, anunta inceperea demersurilor in vederea obtinerii Autorizatiei de mediu pentru obiectivul "PENSIUNE AGROTURISTICA", amplasata in Com. Feleacu, sat. Gheorgheni, nr. 530, jud. Cluj. Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul APM Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, in zilele de luni-vineri intre orele 9.00 -14.00 si vineri intre orele 9.00- 12.00.

Anunt public privind decizia etapei de incadrare

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2021
Anunt public privind decizia etapei de incadrare SC TSV PETROLIERE SRL cu sediul in Orasul Bragadiru, Jud Ilfov, Str Sperantei, Nr 40 titular al proiectului CONSTRUIRE STATIE MIXTA DISTRIBUTIE CARBURANTI- GPL SI DEPENDINTE, TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN SI UTILITATI anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul CONSTRUIRE STATIE MIXTA DISTRIBUTIE CARBURANTI-GPL SI DEPENDINTE, TOTEM PUBLICITAR, IMPREJMUIRE PARTIALA TEREN SI UTILITATI propus a fi amplasat in Orasul Popesti Leordeni, Str Oltenitei, Nr 201B, Jud Ilfov Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului din Bucuresti, Aleea Lacul Morii, nr. 1, Sector 6, in zilele de luni-vineri, intre orele 900-1200, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

Anunt public de mediu. ANSI IMPEX `96 SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 10 Jun 2021
ANSI IMPEX '96 SRL, titular al activitatii "Intretinerea si repararea autovehiculelor" cod CAEN 4520, desfasurata in Bucuresti, sector 3, Basarabia nr. 250, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu. Informatii privind impactul asupra mediului pot fi obtinute la sediul APM Bucuresti, Tel: 0214306677, office@apmbuc.anpm.ro, intre orele 9:00- 12:00. Observatiile publicului, formulate in scris, se primesc zilnic, la sediul APM Bucuresti, timp de 10 zile de la data aparitiei anuntului.

SC ALEX IDEAL TURISM SRL anunta publicul interesat

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2021
SC ALEX IDEAL TURISM SRL anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: Construire cladire Sp+P+1E cu functiune restaurant,construire piscina , grup social si terasa acoperita , pavilion gradina ,refacere imprejmuire,amenajare teren , bransamente,utilitati, propus a fi amplasat inMihailesti,str.Ing.Petre Calinescu, nr.8, jud Giurgiu. Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului str.Sos Bucuresti,bl.111,sc.A+B,Giurgiu , jud.Giurgiu si la sediul SC ALEX IDEAL TURISM SRL , Mihailesti , sos Tufa,nr.49 , jud.Giurgiu in zilele de luni - vineri, intre orele 9 - 12 Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului Giurgiu.

Anunt de intentie privind elaborarea planului urbanistic de detaliu P.U.D.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2021
Anunt de intentie privind elaborarea planului urbanistic de detaliu P.U.D. pentru construire "Imobil locuinte colective cu RHpropus=P+4E+5Eretras", str. Matei Basarab, nr. 64B, Sector 3, Bucuresti. ES IMOB SCHINDEL S.R.L. aduce la cunostinta publicului interesat initierea Planului Urbanistic de Detaliu " Imobil locuinte colective cu RHpropus=P+4E+5Eretras", str. Matei Basarab, nr. 64B, Sector 3, Bucuresti. Documentatia tehnica poate fi consultata la adresa: Primaria Sector 3, din str. Calea Dudesti nr. 191, -Directia de Urbanism si Amenajarea Teritoriului, telefon: 0213180323 sau pe site-ul Primariei http://www.primarie3.ro. Publicul este invitat sa transmita observatii si propuneri privind intentia de elaborare a P.U.D. Termenul de formulare al propunerilor, sugestiilor si opiniilor cu valoare de recomandare cu privire la P.U.D.-urile puse in dezbatere este de 15 zile de la data primei publicari online.

Anunt public procedura de autorizare- S.C. ECOCLEAN SAL SERV SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2021
S.C. ECOCLEAN SAL SERV SRL, titular al activitatii Colectare si epurare ape uzate, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a autorizatiei de mediu pentru activitate. Informatiile privind potentialul impact asupra mediului al activitatii pot fi consultate la sediul APM Ilfov, str. Lacul Morii nr.1, sector 6, Bucuresti, Tel/Fax: 430.15.77, 430.15.23, 430.14.02/074624844 in zilele de luni-joi intre orele 9-13. Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM.

ANUNT PUBLIC.

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2021
ANUNT PUBLIC. SC BURMARION EXPERT TEAM, cu sediul in str. Domnesti nr. 116i Ilfov, inregistrata la ONRC- ORCTB avand CUI RO 28834375 informeaza pe cei interesati ca s-a depus solicitarea pentru emiterea autorizatiei de mediu pentru activitatea de RESTAURANT, desfasurata in Calea 13 Septembrie nr. 221- 225, et. 2. Informatiile la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Bucuresti, din sect.6, Aleea Lacul Morii nr.1 (Barajul Lacul Morii- in spatele benzinariei LUKOIL), intre orele 9-12, de luni pana vineri. Propuneri sau contestatii se pot depune la sediul APM Bucuresti in termen de 10 zile de la data publicarii prezentului anunt.

ANUNT PUBLIC DE MEDIU. SC TOP JET SERVICE SRL

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2021
SC TOP JET SERVICE SRL, titular al proiectului ,,CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE+BIROURI P+1E, UTILITATI", anunta publicul interesat asupra luarii deciziei de catre APM Ilfov, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,CONSTRUIRE HALA DEPOZITARE+BIROURI P+1E, UTILITATI" propus a fi amplasat in Strada Atomistilor, nr.80, Oras Magurele, Judetul Ilfov. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM Ilfov din Bucuresti, sector 6, Aleea Lacul Morii, nr.1, in zilele de luni-vineri, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmif.anpm.ro/. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

BEGA INVEST SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu

Valabil in:
Anunt de Mediu Toata tara
     Publicat in: 09 Jun 2021
BEGA INVEST SA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Desfiintare cladiri existente identificate cu nr. CAD 445097-C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C18, C19, C21", propus a fi amplasat in localitatea Timisoara, str. Calea Stan Vidrighin, nr. 3, nr. CF 445097, jud. Timis.Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Timis, Municipiul Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr. 18-18A, jud Timis si la punctul delucru al titularului din localitatea Timisoara, Calea Buziasului, nr.11A, jud, Timis, in zilele de luni - joi intre orele 8.00 - 16.30, vineri intre orele 8.00 - 14.00.Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Timis

Anunturi fonduri europene
Cum dau un anunt de mica publicitate in ziare

Site-uri partenere:

Mediapress Mica Publicitate
Mare Publicitate Mediapress
Mica Publicitate Ziare
Anunturi Romania Libera
Anunt Ziarul Romania Libera
Romania Libera Anunturi
Anunturi Libertatea
Mica Publicitate Libertatea
Anunt Ziarul Libertatea
Anunturi Jurnalul National
Mica Publicitate Jurnalul National
Anunturi Anuntul Telefonic
Mica Publicitate Anuntul Telefonic
Anunturi Adevarul
Mica Publicitate Adevarul
Anunturi Bursa
Anunturi Curierul National
Citatii ziarul Adevarul
Citatii Romania Libera
Anunturi Citatii Ziare
Anunt Licitatii Ziare
Publicitate Ziare Locale
Anunturi Ziare Locale
Publicitate Ziare Locale
Ziare Mica Publicitate
Ziare Mare Publicitate
Mica Publicitate Cluj
Anunturi in ziare
Publicitate in ziar
Publicare Anunt ziare
Anunturi adunari generale
Anunturi Fonduri Europene
Anunturi Ziare Nationale
Anunt Ziar National
Servicii de curatenie